MALING AF TRÆVÆRK - FACADER - SOKKEL OG FARVEVALGFarver på udvendig træværk, facader gavltrekanter og sokkel er fastlagt i bilag 20 til lokalplan 025 for Kyndby Huse, hvilke bestemmelser skal overholdes.


OBS - Grøn Umbra (NCS 7020-G90Y) ER IKKE DEN KORREKTE KODE


Den KORREKTE Grøn Umbra kode er NCS 7020-G50Y


FREMGANGSMÅDE VED MALING AF TRÆVÆRK...


Udhæng, vindskeder og inddækninger:


-Træværket afrenses.


-Det afrensede træ grundes med en grundingsolie.


-Behandles derefter med en heldækkende træbeskyttelse.


Vinduer:


-Ubehandlet træ grundes med en grundingsolie.


-Hvis der er sprækker i træet, spartles med en acrylspartelmasse eller linoliekit.


-Herefter grundes med acrylgrunder.


-Slut af med vandbaseret vinduesmaling eller oliebaseret færdigmaling i glans 50.


-Vinduer males 2 gange.


Udvendige døre:


-Samme fremgangsmåde som for vinduer.


-Det gælder både dør og karme.


-Bemærk at bundstykket skal lakeres med en oliebaseret lak.


Type af maling:

Der skal ALTID anvendes den type af maling samt malingkvalitet, der foreskrives af fabrikanten til det pågældende arbejde.


Vedligeholdelse/misligeholdelse:

Hvis du er i tvivl om, hvad du som andelshaver selv er ansvarlig for at vedligeholde og udskifte, og hvad andelsforeningen er ansvarlig for, henvises du til at kikke i skemaet under "vedligeholdelse".

Der henvises endvidere til vedtægternes bestemmelser §§ 10, 11 og 23.


Hvis du er i tvivl, kontakt Ejendomskontoret


Kyndby Huse Lokalplan 025