bådhavnen i kyndby huseDen 6 august 2016 havde vi indvielse af Kyndby Huse Bådehavn.


Andelsboligforeningen lejer jollehavnen, ophalerplads med -spil og den gule garage af Ørsted.


Beboere i andelsboligforeningen har fortrinsret, men vi har flere medlemmer fra nabobyerne.


-Vi henstiller til, der ikke må smides affald og døde fisk i havnen.


-At du ikke oplagre fiskeredskaber på havnen.


-Vi viser hensyn til de andre både, og farten må max være 2 knob i havnen.


Et par gange om året har vi arbejdsdage i forbindelse med standerhejsning og –nedtagning.


Vi afholder en årlig hornfiskekonkurrence i maj, og en bådhavn sommerfest.


Vi er rigtig glade for at kunne bruge havnen.


Aktiviteten omkring fjorden er blevet større, og der er stemning ved den lille havn.


Vi arbejder til stadighed på at gøre det til et hyggeligt udflugtsmål for alle.


Er du interesseret i at få en jolleplads eller i at få adgang til spillet, skal du læse havnereglerne, og henvende dig til Ejendomskontoret, der opskriver dig på vores venteliste.